Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad puitnikerdus.ee veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja KLASSIK INTERJÖÖR OÜ (edaspidi Veebipood puitnikerdus.ee ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad puitnikerdus.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood puitnikerdus.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.puitnikerdus.ee.

Hinnainfo

1) Minimaalne tellimuse maksumus saab olla 10.00 eurot. Alla 10.00 euro tellimuse korral ei ole võimalik ostu sooritada. V.a. kokkulepitult ning tootmises kohapeal.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipood puitnikerdus.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood puitnikerdus.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.puitnikerdus.ee

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Tarneviis. Tellimuse kättesaamiseks valib Ostja ostukorvis sobiva kohaletoimetamise viisi. Keskmine tarne aeg 15-30 päeva, kuid mitte üle 49 kalendripäeva. Kaup saabub Teieni otse tootjalt ilma Klassik Interjöör OÜ kleebisteta.

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arve saadetakse ka Kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−16.30). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood puitnikerdus.ee andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood puitnikerdus.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipood puitnikerdus.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Klassik Interjöör OÜ pangakontole.

Tarne

Keskmine tarne aeg 15-30 päeva, kuid mitte üle 49 kalendripäeva.

1) Pärast müügilepingu jõustumist garanteerib veebipood puitnikerdus.ee tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest ettevõtte Klassik Interjöör OÜ pangakontole.

3) Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood puitnikerdus.ee ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood puitnikerdus.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada saab juhul, kui kaup on praak, riknenud või ei vasta puitnikerdus.ee kodulehel olevale tootekirjeldusele. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.

2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile klassikinterior.aave@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab Veebipoele puitnikerdus.ee kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 30 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6) Veebipood puitnikerdus.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa.

Vääramatu jõud

1) Veebipood puitnikerdus.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood puitnikerdus.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

  • Isikuandmete töötlemine

KLASSIK INTERJÖÖR OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

KLASSIK INTERJÖÖR OÜ ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a info logistikafirmale, mis on vajalik kauba sihtkohta toimetamiseks.

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.puitnikerdus.ee .

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood puitnikerdus.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipood puitnikerdus.ee-le pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

5) Veebipood puitnikerdus.ee ei vastuta:

– Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena;

– toote normaalse kulumise eest.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile klassikinterior.aave@gmail.com pretensiooni, kus        on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.